Wat doen we? > Specialisaties

Congressen en bijeenkomsten

Wedman Advies is via haar opdrachten betrokken bij beleidsontwikkelingen in de sector Zorg en Welzijn. We noemen hier:

  • Arbeidsmarktvraagstukken binnen zorg en welzijn.
  • Functiedifferentiatie in welzijn.
  • Keten van vraag tot aanbod in de gezondheidszorg en de jeugdzorg.
  • De positie van de cliŽnt binnen de dienstverlening van organisaties.
  • De ontwikkeling van wet en regelgeving voor de zorg en welzijnsector.
  • Het kwaliteitsbeleid.

Opdrachtgevers houden over deze beleidsontwikkelingen conferenties en werkbijeenkomsten en vragen daarvoor onze medewerking.

Wedman Advies kan voor u:

  • De inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op zich nemen.
  • Inhoudelijke bijdrages aan bijeenkomsten verzorgen.
  • Het voorzitterschap van een bijeenkomst of een congres vervullen.

Twee voorbeelden zijn de organisatie van het Bruggencongres en de opening van Meisjesstad.

Bruggencongres

Wedman Advies organiseerde, in samenwerking met het blad Sozio, op 10 mei 2007 in de Meervaart in Amsterdam een groot landelijk congres over vernieuwingen in de gehandicaptensector. Zie voor de verslagen van de bijdragen aan deze dag: http:///www.bruggencongres.nl

 

Meisjesstad

In 2006 heeft Wedman Advies op verzoek van de Van Baarenstichting de heropening van de vrouwenopvangvoorziening Meisjesstad in Utrecht verzorgd. De Van Baarenstichting vierde haar vijftigjarig bestaan en organiseerde in het kader van haar jubileum diverse festiviteiten.

Meisjesstad is een vrouwenopvangvoorziening in het centrum van Utrecht waar moeders al dan niet met kinderen een time-out kunnen krijgen en opgevangen worden. Meisjesstad is een initiatief van Zusters Augustinessen van St. Monica.

Wij hebben samen met een begeleidingscommissie van de Zusters Augustinessen en de Van Baarenstichting de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding verricht en de bijeenkomst zowel inhoudelijk als uitvoerend laten slagen. Ruim 300 personen namen aan de bijeenkomst in de Jacobikerk deel. Zie ook www.meisjesstad.nl

hallo