Wat doen we? > Specialisaties

Beleidsonderzoek en beleidsadvies

Doortastend, analytisch en eigenzinnig.

Bedenkt of de oplossing van vandaag niet het probleem voor morgen is. Ed Grubben, Grubben Communicatie en ontwikkeling

U heeft behoefte aan specifieke kennis of ervaring voor het aanpakken van een beleidsprobleem? Of u wilt graag bestaande kaders of denkpatronen doorbreken? U zoekt daarbij naar creatieve oplossingen? Dan kunnen wij u van dienst zijn.

Wij beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van het doen van beleidsonderzoek en het geven van beleidsadviezen. Zowel op het niveau van een organisatie, als regionaal of landelijk uit te voeren beleid. Wij hebben veel ervaring in en een goed oog voor het uitvoeren van activiteiten in complexe politiek strategische situaties met grote uiteenlopende belangen.

Wij verkennen graag met u de aangedragen problematiek. Wij hebben een open benadering van problemen, dringen snel door tot de essentie en komen met duidelijke, soms onverwachte, oplossingen. We letten daarbij op uitvoerbaarheid en de noodzakelijke draagkracht voor onze aanbevelingen. Onderzoek en beleidsadvies lopen vaak naadloos in elkaar over

Strategische Beleidsontwikkeling

Drie jaar vooruit kijken. Wat zijn uw doelen? Welke kansen? Welke belemmeringen? Wat doen uw concurrenten en wat is er aan beleidsontwikkelingen van de overheid of uw financier te verwachten? Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van uw organisatie? Wij helpen u de koers uit te zetten, we maken samen met u deze analyse en zetten die aan de hand van eenvoudige checklisten om in een beleidsplan voor de komende drie jaren en een activiteitenplan voor het eerste jaar.

hallo
 
 
Beleidsonderzoek, Kwalitatief onderzoek, Kwantitatief onderzoek, Beleidsgericht onderzoek, Evaluatieonderzoek, Evaluatie, Actiegericht onderzoek, Actieonderzoek, Probleemanalyse, Analyse, Verkenning, Probleemverkenning, Inventarisatie, Inventariserend onderzoek