Wat doen we? > Specialisaties

Crisisoplossing

Henk is op zijn best als je hem de ruimte geeft om te bewijzen dat wat niet kan, tch kan. Karin van der Burgt, vanderburgt advies en samenwerking.

Samen niet door n deur kunnen, het komt in de beste organisaties wel eens voor. Soms treft het een team, of een team en zijn leidinggevende. Soms gaat het om de OR en de bestuurder of de Raad van Bestuur en zijn of haar Raad van Toezicht.

De partijen raken wel eens in een uitzichtloze situatie gevangen. Zo'n schijnbaar vastzittende situatie zorgt voor veel negatieve energie. De aandacht wordt continu getrokken naar het conflict en de medewerkers en de dienstverlening aan clinten lijdt er onder.

Het kan dan helpen als een buitenstaander er naar kijkt en probeert oplossingen aan te dragen. Dat kan op een aantal manieren. Eerst brengen we de situatie goed in kaart. Met beide partijen vinden gesprekken plaats en daarna rapporteren we n of meerdere oplossingsrichtingen aan de opdrachtgever(s). Soms is dit voldoende en wordt er conform de rapportage binnen de organisatie een oplossing getroffen.

Maar niet altijd is dit genoeg. In dat geval zijn wij behulpzaam bij een verdere uitwerking en invoering van de gekozen oplossingsrichting. Dit doen wij door in een aantal gesprekken met de betrokkenen het conflict te ontrafelen. We leggen bloot welke mechanismen de oorzaak zijn van het conflict en geven aan hoe er aan een verandering in de opstelling gewerkt gaat worden. Vaak is dit confronterend en verhelderend.

Vervolgens maken we afspraken over hoe op een praktische manier gewerkt wordt aan de beoogde verandering en het herstel van vertrouwen, tot en met het creren van een weer vruchtbare werkrelatie. Lukt dit niet of hebben wij er onvoldoende vertrouwen in dat dit uiteindelijk mogelijk is, dan zullen wij dit ook aangeven en de opdrachtgever adviseren op een andere wijze uit het conflict te komen.

hallo