Wat doen we? > Specialisaties

Fusiebegeleiding

Karaktervol en energiek. Henk Wedman is iemand die de dingen op geheel eigen wijze aanpakt en vorm geeft!

Begeleiding van een fusie valt uiteen in het doen van een voorverkenning en het begeleiden van de daadwerkelijke fusie.

In een voorverkenning worden alle eventuele problemen en kansen voor de fusie in kaart gebracht. Op basis daarvan brengen we een advies uit over de kans van het slagen van het fusieproces. We adviseren dan ook om al dan niet aan het proces te beginnen.

Staat het licht op groen, dan maken we een plan van aanpak. Dat plan behandelt de inhoudelijke, de personele en de procesmatige aspecten van de fusie. Na goedkeuring van het fusieplan nemen we de begeleiding ter hand en wordt volgens plan de fusie voltrokken.

hallo