Wat doen we? > Specialisaties

Projectmanagement

Heeft een goed oog voor belangen van de organisaties in de omgeving van een project.
Komt snel tot een scherpe analyse.
Heeft een sterke projectleiding, ook in een zeer complexe situatie. Irene ter Veen, itV Consult

Als wij aan een project beginnen verkennen we allereerst de context waarbinnen het project plaats gaat vinden. Op grond van de contextanalyse komen we met een plan van aanpak. We geven daarin aan wat de werkwijze wordt, welke deskundigheid daarvoor nodig is en welk resultaat op welke termijn te halen is. Alle af te leggen stappen worden achter elkaar gezet en van een tijdsplanning en kostenbegroting voorzien. Op grond van dit plan van aanpak gaan we aan de slag.

Zonodig schakelen wij voor de uitvoering van een project andere deskundigen in. Dit komt met name bij grote landelijke projecten voor. We formeren dan onder onze leiding een uitvoeringsteam met die deskundigen. U profiteert van de meerwaarde van die experts, terwijl wij eindverantwoordelijk en aanspreekbaar blijven voor het resultaat.

Van wezenlijk belang bij een project is de verhouding tussen het project en de staande organisatie. Daarom formeren we altijd een begeleidingsgroep voortkomende uit die organisatie. Bij landelijke projecten is zo'n begeleidingscommissie meestal samengesteld uit vertegenwoordigers van bij de opdracht belanghebbende organisaties.

We koppelen de voortgang van de activiteiten aan de begeleidingscommissie terug en bespreken de volgende te nemen stappen. Op deze manier houden we oog voor relevante ontwikkelingen die voor de opdracht van belang zijn. Bij de afronding van een project zorgen we voor praktische oplossingen en concrete resultaten waar de organisatie of betrokken organisaties mee uit de voeten kunnen.

Een belangrijk aspect van veel projecten is een systematische en zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen. Een heldere communicatiestrategie vinden wij als onderdeel van onze aanpak van wezenlijk belang:

  • Met wie moet ten behoeve van het behalen van welke resultaten gecommuniceerd worden?
  • Welke communicatiemiddelen stellen we daarvoor in?
  • Hoe houden we alle betrokkenen op de hoogte van de voortgang en de resultaten van het project?

Wedman Advies heeft veel en goede ervaring met de uitvoering van grote landelijke meerjarige projecten waarbij sprake is van een complexe politiek strategische omgeving waarbinnen geopereerd moet worden.

hallo
 
 
Projectmanagement, Projectmatig werken, Projectplan, Projectaanpak, Projectstructuur, Kwartiermaker, Kwartier maken, Kwartiermakerschap, Kwartiermakerrol, Landelijk project, Grootschalig project, Communicatieplan, Communicatiestrategie, Communicatiebeleid